sobota, 15. maj 2010

Predpriprave

Tudi letos nameravamo na taborjenju Rodu kraških j'rt Sežana formirati ekipo, ki bo vsakodnevno poročala o dogajanju na taborjenju. Upamo, da se ne bomo spopadali z večjimi tehničnimi težavami, in vas naprošamo za razumevanje ob morebitni odsotnosti slik. Prispevke namreč posredujemo na splet s pomočjo telefona, kar nam povzroča težave pri fotografijah. Vsekakor pa se bomo potrudili in pripadajoče slikovno gradivo naložili vsaj trikrat v času taborjenja.

Do poletja vas lepo pozdravljamo
Novinarji